O nás

Advokátní kancelář Bultas, Kvítková, Kareta a partneři je pražskou advokátní kanceláří, která byla založena v roce 2006. Díky profesionalitě našich právníků a podrobné znalosti českého právního a podnikatelského prostředí poskytuje advokátní kancelář Bultas, Kvítková, Kareta a partneři komplexní právní služby ve všech stěžejních oblastech práva českým i zahraničním klientům, a to v českém, slovenském, anglickém, francouzském a ruském jazyce.

Naše kancelář si klade za cíl poskytovat specializované, profesionální a komplexní právní služby. Při komunikaci s klienty preferujeme srozumitelný a praktický přístup k řešení jejich problémů.

Právní služby poskytujeme jak v oblasti soukromého práva, zejména práva občanského, obchodního a práva nemovitostí, tak v oblasti práva veřejného, a to zejména v oblasti trestního práva s důrazem na trestní obhajobu a práva správního.

Při poskytování svých služeb naše kancelář úzce spolupracuje s odborníky ve své oblasti, jako například s předními lékaři, hypotečními a daňovými poradci, exekutory a dalšími odborníky v souvisejících oblastech služeb. Nemalou zárukou kvality poskytovaných služeb je rovněž rozsáhlá publikační činnost našich právníků a jejich zkušenosti ze zahraničních stážíí.