Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva nabízí naše kancelář služby spočívající zejména v zastupování jak věřitelů, tak dlužníků ve všech fázích insolvenčního řízení, a to včetně řízení incidenčního, dále zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech, tj. na schůzi věřitelů, případně ve věřitelském výboru, poradenství věřitelům v jakékoli fázi insolvenčního řízení, poradenství dlužníkům při způsobu řešení úpadku včetně reorganizace a sestavení reorganizačního plánu.

V neposlední řadě též v případě pochybností věřitele o některých aspektech potenciálně přihlašovaných pohledávek připravujeme právní audity těchto pohledávek s cílem minimalizace jejich neúspěšného uplatnění v insolvenčním řízení a minimalizace rizika spojeného s možnými sankcemi za uplatnění neoprávněných pohledávek v něm.

V rámci komplexního zastoupení, případně i samostatně, jsme připraveni podniknout další úkony pro co nejúspěšnější výsledek insolvenčního řízení pro našeho klienta.