GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které má zlepšit ochranu osobních údajů a sjednotit pravidla v této oblasti v rámci celé Evropské unie. GDPR je v účinnosti od 28. 5. 2018 a je závazným a přímo použitelným nařízením v České republice.

Advokátní kancelář Bultas, Kvítková, Kareta a partneři poskytuje v této oblasti kompletní právní poradenství. Služby, které naše kancelář v této oblasti nabízí, spočívají zejména v interních auditech stávajících procesů zpracování osobních údajů, identifikaci potřebných změn, následné implementaci procesů potřebných k dosažení souladu s GDPR a přípravě souvisejících právních dokumentů, například souhlasů se zpracováním, privacy policy, interních směrnic o zpracování osobních údajů. V neposlední řadě zajišťujeme také proškolení osob pracujících s osobními údaji a provádíme pravidelný monitoring právní úpravy ochrany osobních údajů, zejména v návaznosti na neustále se vyvíjející interpretaci nařízení.