Trestní právo

Naše kancelář poskytuje svým klientům také pomoc v trestním řízení. V praxi se nejčastěji jedná o sepisování trestních oznámení, obhajování v přípravném řízení, v řízení před soudem i v odvolacím řízení, sepisování dovolání, obhajování v řízení o dovolání, sepisování návrhů na obnovu řízení, obhajování v obnoveném řízení, sepisování stížností pro porušení zákona, obhajování v daném řízení, sepisování návrhů na podmíněné propuštění z výkonu trestu, zahlazení odsouzení nebo upuštění od výkonu trestu a zastupování v těchto řízeních.

Poskytujeme rovněž pomoc osobám poškozeným při zajištění práva na náhradu škody a ochranu jejich zájmů v adhezním řízení.

Advokáti advokátní kanceláře Bultas, Kvítková, Kareta a partneři jsou registrováni u pražských soudů, kde poskytují své služby v případech tzv. nutné obhajoby.