IP&IT

V rámci práva informačních technologií připravuje naše kancelář zejména komplexní zpracování a revize smluvní dokumentace, zejména v oblasti vývoji softwaru, SW a HW licencování, open-source licencování apod., implementaci softwaru a následném servisu softwaru.

Zastupujeme dodavatele i uživatele při soudním i mimosoudním řešení sporů z těchto smluvních vztahů. Rovněž poskytujeme své právní služby při zastupování ve správních řízeních před Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ).