Mgr. Adriana Kvítková

Mgr. Adriana Kvítková

se věnuje advokacii od roku 2007, kdy zahájila svou koncipientskou praxi v jedné z pražských advokátních kanceláří. Před vykonáním advokátní zkoušky dále působila v jedné z největších českých advokátních kanceláří, kde si své odborné znalosti prohlubovala v týmu zaměřeném na spornou agendu, insolvenční právo a oblast družstevního a bytového práva. Od ledna 2011 je Adriana zapsaná jako advokátka a v rámci své generální advokátní praxe se zaměřuje na právo nemovitostí a bytové právo (společenství vlastníků), právo společností, zastupování klientů před soudy a správními orgány, insolvenční právo a oblast veřejných zakázek. Mezi její klienty patří jak soukromé osoby, malí a střední podnikatelé, tak i subjekty z veřejnoprávního sektoru.

Adriana absolvovala v roce 2006 v rámci studia právnické fakulty zahraniční stáž na Sciences Politiques Toulouse při Université Toulouse 1 Capitole, hovoří plynně anglicky, francouzsky a španělsky. Adriana dále aktivně publikuje odborné články zaměřené na oblast společenství vlastníků a bytové právo, je spoluautorkou monografie týkající se vymáhání pohledávek za členem SVJ.

Specializace:

Právo nemovitostí a bytové právo (společenství vlastníků), právo společností, zastupování klientů před soudy a správními orgány, veřejné zakázky

Kontakty