Mgr. Jan Kareta

Mgr. Jan Kareta

působí v advokacii od roku 2008, kdy úspěšně ukončil studium na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvoval rovněž zahraniční stáž na Univerzitě v Drážďanech. Před vykonáním advokátní zkoušky působil v jedné z nejznámějších českých advokátních kanceláří specializujících se na farmaceutické právo, následně se věnoval také agendě správního práva. Jako advokát je Jan zapsaný od roku 2012. Mezi jeho klienty patří zejména větší obchodní společnosti, pro které zajišťuje komplexní právní servis, a dále zahraniční právnické a fyzické osoby, kterým poskytuje služby v anglickém jazyce. Jan také aktivně přednáší a poskytuje právní služby pro bono.

Specializace:

Právo nemovitostí, právo stavební, farmaceutické a zdravotnické právo.

Kontakty