JUDr. Ondřej Bultas

JUDr. Ondřej Bultas

působí jako advokát od počátku roku 2010. Svou profesní činnost zahájil v roce 2006 po úspěšném absolvování právnické fakulty. Od roku 2007 vykonával právní praxi v renomované advokátní kanceláři, kde nabyl odborné praktické i teoretické znalosti v širokém spektru právních odvětví. Jeho specializací již v této době bylo právní zastupování klientů před soudy, obchodněprávní smluvní agenda a právo nemovitostí včetně restitučních sporů. Později se jeho praxe rozšířila o další právní odvětví – právo korporátní, právo pracovní a trestní. Za doménu Ondřeje lze považovat zastupování klientů před soudy, kde dosahuje vysoké úrovně úspěšnosti, a to nejen díky svým dovednostem a znalostem, ale i díky důrazu na důkladnou přípravu na každý spor.

Ondřej vykonává také publikační činnost a je autorem řady odborných právních článků, a to zejména v oblasti vad soukromoprávních úkonů a právních následků jejich vadnosti.

Specializace:

Zastupování klientů před soudy, obchodněprávní smluvní agenda a právo nemovitostí včetně restitučních sporů

Kontakty