Mgr. Jana Führerová

Mgr. Jana Führerová

je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia absolvovala několik stáží v advokátních kancelářích a po dokončení studií v roce 2017 působila na Evropském soudě po lidská práva ve Štrasburku v rámci absolventské stáže. Součástí týmu advokátní kanceláře se stala v březnu roku 2018. Jana hovoří plynně anglicky a pasivně francouzsky.

Specializace:

Občanské právo, rodinné právo, obchodní právo a právo duševního vlastnictví.

Kontakty